Ti si Petar Stijena! Tebi ću dati ključeva kraljevstva Nebeskog.

Ključevi kraljevstva Nebeskog… Isus ti je dao te Ključeve. Dragi brate i draga sestro, imamo mnoge prepreke u životu i svijet nas tjera na grijeh, ali kroz Petrove Ključeve (Kristovu Crkvu) dobijamo zaštitu od grijeha, a u slučaju da sagriješimo i oprost kroz ispovijed.

Današnji zaključak je da ako dođemo u napast, molimo da ne posustanemo. A ako upadnemo u grijeh da se ponovno dignemo  da i krenemo naprijed! To je tajna svetosti!