Tko je Isus za mene? I tko sam ja za Njega? Ako je Isus moj Bog, moj štit i moja snaga, vjerujem li ja Njemu da mogu biti Njegova Stijena? Stijena na koju će se moći osloniti. Na koju će moći računati. Na kojoj će moći graditi svoje Kraljevstvo. Imam li hrabrosti preuzeti ulogu koju mi je On namijenio? Ulogu koja je velika i vrijedna, plemenita. Ulogu koju mogu ispuniti samo ako znam tko je On, oslanjajući se na Njega, kako bi se drugi mogli osloniti na mene.