Isuse, toliko sam zahvalan što sam Te upoznao. Doživio sam Tvoju ljubav i milost u punini i sada jasno vidim Tvoju prisutnost u Presvetomu oltarskom sakramentu. A svjestan sam i odgovornosti koje su mi dane uz tu milost, i zbog toga želim samo jedno: da budem pripravan za susret s Tobom u kraljevstvu nebeskom. Sakrament koji si nam ostavio krijepit će moju dušu i služit će mi kao vodič za ulazak u raj.