Kaže im: „A vi, što vi kažete, tko sam ja?“  Šimun Petar prihvati i reče: „Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga.“ U duhu, Petar je poznavao Isusa i zato ga je nazvao Sinom Božjim. Isus shvaća da ga Petar poznaje te mu nadjeni ime Petar Stijena uz riječi kako će na njemu graditi Crkvu svoju. A ja, Isuse? Poznajem li te dovoljno dobro da ti mogu pružiti priliku da danas na meni gradiš Crkvu? Često nisam u stanju približitite ljudima na pravi način, širiti Tvoju Riječ. Isuse, želim ti se posvetiti danas, ovaj tjedan, cijeli moj život.Prilazim ti kako bih te upoznala kao Učitelja, kao Spasitelja, kao Izlječitelja, kao Brata. Želim da djeluješ u meni, jer onda ću te poznavati. Želim da djeluješ preko mene, jer onda ću te moći približiti svijetu i biti oslonac tvojoj Crkvi.