Na jednoj ispovijedi svećenik mi je savjetovao da se ne gledam kroz prizmu grijeha. S jedne strane zlo nas prvo tjera da se udaljimo od Boga, a onda tek slijedi prava laž. Laž da smo toliko daleko da povratka više nema. Laž da nam Bog neće oprostiti.

Razgovarao sam jednom s osobom i ubrzo uočio da je nešto muči. Kroz razgovor smo došli do toga da si ta osoba ne može oprostiti neke stvari. Pričao sam tada o milosrđu Božjem koje je veće od svega. To zna i ova Kanaanka prema kojoj Isus dosta grubo postupa (prvo joj ne odgovara, onda joj kaže da nije poslan k njoj, a onda je još uspoređuje sa psom kome ne priliči dati kruha sa stola) no ona i dalje vapi vjerujući u Božje milosrđe. “O ženo! Velika je vjera tvoja!”