Učenici su prestrašeni. Vjetar snažno udara i ljulja lađu, ali Isus ne zaustavlja vjetar nego prvo daje Petru da hoda po vodi. Vjetar i dalje snažno udara, ali je Petar postao “veći” od tog problema. Petar hoda po vodi.

Sa 18 godina sam bio jako zaljubljen i skoro svaki dan sam išao na misu kako bi molio za tu djevojku, za sebe i svoju ženu. U mojoj glavi je prvo i treće bilo usko povezano. Nakon godinu dana ona mi se javila i rekla da ima dečka. Manje od minute trajao je šok, razočaranje, a nakon toga velika radost i mir jer je ona radosna. Otišao sam taj dan na misu za njih. Bog nije ispunio moju volju, ali me izgradio da ja mogu prihvatiti Njegovu.