Koliko puta smo i mi bili samouvjereni, preponosni, pouzdali se u  same sebe? Gdje nas je to dovelo ? Dovelo nas je do pada, loših misli. Strah od neuspjeha i manjak povjerenja sprječavao je  da se prepustimo Božjoj volji.

U svakodnevnom životu nailazimo na prepreke, ali Isus  je uvijek  tu. Pruža nam ruku, vodi nas, poziva nas da krenemo zajedno.

Kao i roditelji koji su nas uvijek dizali i davali nam ruke kada smo kao djeca padali s bicikla.

Gospodine, pomozi nam da te uvijek zovemo i tražimo Tvoju ruku.