Ivan je govorio istinu. Istinu koju nije lako čuti. Istinu koja ne ide niz dlaku onih koji ju trebaju čuti. Govorio je istinu koju je Isus nama donio. I zato što je tu istinu odlučio izreći, unatoč tome što je onaj protiv koga je išla bio moćniji od njega, njegov život završio je mučeničkom smrću. Kada istina ide u našu korist, spremni smo ju prihvatiti i svima objaviti. S druge strane, kada istina ide protiv naših požuda i želja, onda ta istina postaje napad na koji odgovaramo omalovažavanjem izrecitelja istine ili pronalaženjem opravdanja. Istina koju Crkva naviješta često nije prihvaćena s odobravanjem u svijetu vođenom užitkom, ali upravo je to bitan zadatak Crkve – neumorno naviještati Istinu. Gospodine, daj nam hrabrosti biti tvoj glas. Daj nam da ostanemo svjedoci istine i da ju svojim životima obranimo.