Najteže je svjedočiti među svojima, tamo gdje te najbolje poznaju. Pomislivši o naviještanju Evanđelja, možda nam na pamet najčešće padnu misije. Otići daleko i ondje naviještati Njegovu riječ. Ali možda je čak i veći zadatak naviještati Njegovu riječ ovdje gdje smo poslani – u našim obiteljima ili na fakultetu. Teško nam je zanemariti tuđe mane dok nam pričaju o Božjem kraljevstvu. Dok slušamo riječi, razmišljamo i o onome koji ih izriće. Isus nije imao mana, a ipak nije uspio napraviti čuda u svome zavičaju. Ljudi koji su ga vidjeli kako odrasta, nisu mogli maknuti pažnju s njegove ljudske dimenzije i povjerovati u Njegovo božanstvo. Ipak, to ne znači da se ne trebamo truditi. Sveti Franjo Asiški o naviještanju je govorio ovako: “Naviještajte, a kada je potrebno koristite riječi.” Gospodine, daj nam da naučimo živjeti tvoju Riječ i djelima pokazivati svojim bližnjima kako nas ti svakodnevno pozivaš na obraćenje.