Gospodine, dolazi ti silan svijet. Želi te slušati. Dolazim ti i ja. Ali kakva sam? Kakvo je moje srce? Jesam li uopće spremna čuti što mi želiš reći? Na kakvo tlo pada tvoja Riječ? Kakva mi je volja? Čini mi se da mi u zadnje vrijeme puno toga govoriš, ali kao da ne dopire do mene. Nema dovoljno zemlje na tom kamenitom tlu. Kao da svaka utjeha ili opomena koja dolazi od Tebe pada na kamen. Omekšaj mi, Gospodine, srce za Tvoju Riječ, da bude plodna zemlja koja donosi rod.