Čitajući ovu prispodobu osjećam se kao sjeme koje sijač baca.

Kada me život i moje želje bacaju na kameno tlo – izgorim. Osjećam se prazno, izgubljeno.

A kada Gospodinu dopustim da me vodi kroz života, kad ga slušam, onda sam kao sjeme koje pada na plodno tlo. Dobivam toliko plodova da ih ne mogu ni prebrojati.

Hvala ti Gospodine na svakom plodu koji si mi dodijelio.