Pruži ruku prema učenicima: “Evo, reče, moje majke i braće moje!”
Ne samo prijateljima, nego majkom, braćom i sestrama nazivao si sve one koji su bili spremni vršiti volju Očevu. Ta ljubav koju imaš prema nama ista je i danas. U mnoštvu pronalaziš svoje. Dok stojim ispred Tebe, pitam se gdje sam ja? Kakva je moja ustrajnost i hrabrost u traženju i vršenju volje Očeve? Idem li za Tobom ili hodim stranputicama? Kakav je moj odnos prema drugima? Prihvaćam li svoj život ili živim u svojim ranama? Kakva je moja ljubav? Puno pitanja pronalazi se ovdje.
Danas, Isuse, želim Te moliti za spremnost vršenja volje Očeve. Želim Te moliti za milost predanja i povjerenja Ocu, da u potpunosti stavim svoj život u Njegove ruke.