„Tko vrši volju Oca moga, koji je na nebesima, taj mi je brat i sestra i majka“. To „majka“ me malo zbunilo. Ali, ako vršim Tvoju volju, ako slušam Tvoju Riječ i po njoj živim, ako te primam u Euharistiji, Ti se nastanjuješ u meni. Svaki dan kucaš na vrata moga srca, čekaš kad ću ti otvoriti da napokon prebivaš u meni, kao što si prebivao pod srcem naše Majke Marije. Ako sam te i pustila unutra, koliko sam te puta „pobacila“ iz svoga srca? Iz svoga života? Koliko puta sam ti rekla da mogu sve sama, da mogu bez Tebe? Po Tvome Duhu koji mi je darovan, ja sam dijete Božje, a ne sjetim se pitati svoga Brata za pomoć? Ne, ja sve mogu sama. A mala sam i slaba.