Danas je u meni najviše odjeknula rečenica iz Evanđelja u kojoj su zapisane riječi proroka Izaije: „Ime Njegovo nada je narodima!“ Uistinu, Krist je sva moja nada, On je spokoj mojoj duši, On je moja snaga u slabostima i pomoć u nevoljama. On me nikada ne napušta i On me ljubi. Na um mi dolaze riječi svete Terezije Avilske koja kaže: „Tko ima Boga ima sve.“, i uistinu ova je rečenica toliko snažna i istinita u mojem životu. Isuse, daj da nikada ne sumnjam u Tvoju ljubav i budi moja nada kada dođu teška vremena.