Danas razmišljam o Isusovim Riječima: „ Milosrđe mi je milo, a ne žrtva.“ Sve žrtve, postovi i molitve koje činim nemaju smisla ako zatvaram oči pred bratom u potrebi te ne činim tjelesna i duhovna djela milosrđa. Prilikom iščitavanja ovog Evanđelja, kroz misli su mi odjeknuli stihovi iz psalma 51, gdje piše: “Žrtva Bogu duh je raskajan, srce raskajano, ponizno, Bože, nećeš prezreti.“ Upravo riječi iz ovoga psalma govore o pravoj žrtvi, koja je Bogu mila. Gospodine, molim Te da ne prolazim ovim svijetom ne primjećujući one koji su u potrebi i nauči me kako da budem milosrdna duša.