Današnji evanđeoski odlomak još me jednom podsjeća koliko je Isusu bitan sam čovjek i njegove potrebe, čak do te mjere da je sa svojim učenicima prekršio propise židovske tradicije. Propise treba poštovati, ali Isus nas podsjeća da su propisi tu radi čovjeka, a ne čovjek radi propisa. I ja često zaboravim da je sve stvoreno na Zemlji u službi čovjeka, a nikako ne iznad njega. Sva stvarnost koja nas okružuje služi tome da bismo po njoj zaslužili Nebo, a ne da je ona sama sebi svrha. Često se dogodi, osobito u današnje vrijeme društvenih mreža i interneta, da zapostavimo konkretnog čovjeka, svojeg bližnjeg, zbog filma, televizije, interneta itd. Isusove riječi iz današnjeg Evanđelja navode me da se preispitam što je u mom životu zaista važno i koliko moga vremena dobivaju moji bližnji, a koliko razne druge, manje bitne stvari. Nikada ne smijem zaboraviti da se do Boga dolazi preko čovjeka.