Svi se u određenom trenutku života nađemo u situaciji kada nam je svega previše, kada osjetimo kako više nemamo snage ni za jedan korak, kada se na nas svale sve brige svijeta i kada uistinu ne znamo kako dalje. Tada je zbilja teško vjerovati da sve što se događa ima smisao i da će ta cijela situacija na kraju biti moj veliki blagoslov. Kada gledam na svoj život, upravo su takvi trenuci kušnje bili važni za moj rast jer kroz patnje je jačala moja vjera te su me one osnažile za buduće životne borbe. Isus me nikada ne napušta, On me poziva da sve svoje brige, umor, probleme, teškoće i sve što me tišti predam Njemu. Isus mi govori da ću uz Njega naći spokoj duši svojoj. Budi milosrdan, Gospodine, u trenucima beznađa i daj da osjetim da si mi bliz i da me nikada ne napuštaš.