‘Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako.’
Kako jaram može biti sladak, a breme lako? Kada te tražim tamo gdje je teško, u ljudima koji su mi teški,
u situacijama koje su zahtjevne, kada te tražim tamo gdje se mojim očima gledano čini da te nema, i
kada te nađem po milosti Tvojoj ondje u tami, upravo tada breme postaje lako, a jaram sladak! A tako
često te ne tražim, tako lako odustanem, tako brzo se spotaknem o svoje grijehe, slabosti i neuredne
sklonosti, molim te ne odustaj od mene Gospodine i učini srce moje po srcu svome. Amen.