Danas nas Isus blago i mirno poziva da dođemo k Njemu. Kaže da trebamo uzeti jaram Njegov na sebe. Na prvi pogled, jaram kod domaćih životinja odaje sliku zarobljenosti, okovanosti, neslobode. Ali da bi te životinje učinile neko korisno djelo za koje su stvorene, nužno je da budu upregnute u jaram jer bi inače odlutale. Shvatio sam i iskusio u svom životu da je taj jaram slika svih naših patnji, muka i problema u životu koje nas naizgled zarobljuju i ne daju nam disati. Ali ako zaista povjerujemo Isusu da u tim našim mukama ima nečeg dobrog što je nama na izgradnju i ako s ljubavlju prihvatimo našu situaciju, nastupa veliko olakšanje i velika utjeha. Shvatio sam da se nijedna stvar u životu ne događa bez Božjeg znanja i odobrenja, pa tako ni naši problemi. Ne prihvaćajući probleme, zapravo ne prihvaćamo Njega koji želi da Ga susretnemo u njima.