‘Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin
hoće objaviti.’
‘Sve je meni predao Otac moj’ – svaki dah, svaki korak, svaki treptaj, svaku riječ, svaku misao, svaku
molitvu i svako djelo je Sin primio od Oca. Otac i Sin poznaju jedan drugoga i Oca poznaje onaj kome Sin
želi objaviti, a želi objaviti svima koji su maleni, onima koji žive, koji kušaju stvari, a ne mudruju. Pomozi
mi Gospodine da budem malena kako bi mi mogao objaviti Istinu, kako bih te što više upoznala i
nasljedovala.