Bože, molim Te da i ja budem glas u današnjem društvu koji će Te veličati. U ovo vrijeme Došašća, pomozi mi da Ti i ja pripravljam put i molim Te, nemoj dopustiti da se ikada sablaznim o tebe. Vodi me kroz život tako da i ja zaslužim biti dio vječnosti s Tobom, ma neka sam i najmanja tamo, samo da sam tamo s Tobom.