Dragi Isuse,

Koliko često sam ja taj grad koji ne sluša tvojih riječi? Evo tražiš, prelijećeš visoke zidine mojega grada.Ti želiš doći, a ja odbijam tvoje napade. Ne želim sve svoje blago i muke predati. Ti ne odustaješ jer me vidiš dostojnog tvoje Ljubavi.

Evo, dolazi dan kada ćeš me nadjačati i svladati. Samo onaj koji se predao, može pobijeditikao što si se ti predaoOčevoj volji i Uskrsom pobijedio. Predajem se tvojoj volji, Kralju moj, svečano uđi kroz vrata mojeg grada. Dajem ti ključeve.