Isus nam govori danas: “Besplatno primiste, besplatno dajte!“ Vjerujem da Isus nije
mislio samo na materijalna dobra koja smo primili, već i na ona darovana po Duhu
Svetome. Svakome od nas Bog je darovao jedinstvene, prekrasne darove, a na nama
je da ih otkrijemo i zahvalimo Bogu na njima darujući ovom svijetu sebe, iako ćemo
ponekad biti neshvaćeni i povrijeđeni.
Bože, molim Te za nova iskustva u mome životu kroz koja ćeš mi pomoći otkriti moje
darove. Molim te i za hrabrost da ne posustanem u darivanju sebe!