Svijet propagira stjecanje i gomilanje, a Ti me, Isuse, pozivaš na posvemašnje odricanje od svega. Tražiš od mene da budem ovisan samo o Tebi i pomoći koju ćeš mi dati. Jasan si – ako ne navijestim Evanđelje kamo me pošalješ, profućkao sam i sebe i Tebe.

Upravljaj mojim koracima. Tješi me u teškoćama. Diži me iz grešnih ponora. Hvala Ti što vjeruješ da Ti mogu biti suradnik. Neka Tvoj mir bude uvijek sa mnom kako bih ga mogao pronositi drugima.