‘Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga.’ Mt 10, 34.11,1
‘Živi svoj život’, ‘nađi sebe’, ‘živi po svom’, ‘nađi svoj glas’ samo su neke od fraza i uputa za život koje
možemo svakodnevno čuti. Ali Isus kaže da onome koji tako živi, istinski život će proći kroz prste. A onaj
tko se svoga života odrekne, jedino isključivo poradi Krista (ne radi oca, majke, sina ili kćeri) naći će Život,
naći će slobodnog sebe onakvog kakvim ga je Bog zamislio. Jer taj naš život oblikovan je našim grijesima,
slabostima, neurednim sklonostima, iskrivljenim željama i potrebama, tko se svega toga odrekne naći će
Život. Pomozi nam Gospodine da se odreknemo sebe, poradi Tebe, kako bi nam Ti bio na prvome mjestu
i kako bismo ljude koje si nam darovao mogli ispravno ljubiti.