Ljubljeni brate/sestro, Isus je rekao: „Svi će vas zamrziti zbog imena moga. Ali tko ustraje do svršetka, bit će spašen“. Prošlo je toliko godina, desetljeća, stoljeća, tisućljeća od ovih Isusovih riječi. Čini mi se kao da i dan danas žive, kao da su i dio naših generacija u kojima se treba čuvati ljudi jer nas zbog naše vjere predaju vlastima. Često se nađeš u situaciji u kojoj je vjera napadnuta, izrugivana, sramoćena, a ne znaš bi li što rekao ili samo šutio skupljajući tugu i bijes u sebi? Je li uopće na tebi da nešto kažeš u takvim situacijama? Zašto mi je najteže stati pred Krista, pred svoja uvjerenja vjere? Brate/sestro imaj hrabrosti krenuti svjedočiti, a za riječi ne brini, pa sve je rečeno! „Dat će vam se u onaj čas što ćete govoriti. Ta ne govorite to vi, nego Duh Oca vašega govori u vama!“ Skupljaš li hrabrosti da veselo navješćuješ vjeru? Vjera te tvoja spasila!