Otvorivši Evanđelje dana, zapeo mi je za oko svetac kojeg
danas slavimo – Sveti Kamilo de Lellis. Ukratko, on je zaštitnik
bolesnika i zdravstvenih djelatnika. Ono što me fasciniralo kod
njega bio je njegov pogled na bolesnike. On je stvarno u njima
vidio Krista. Piše da je često znao klečati dok je služio
bolesnicima, a ovako je odgovarao bolesnicima kada bi ga
nešto zamolili: „Ti me ne trebaš za to moliti, već zapovijedati, jer
ja sam tvoj sluga!“
Još bolje, jednom prigodom sam Papa posjeti bolnicu u kojoj je
služio sv. Kamilo, no on nije prekinuo svoj posao kako bi odao
počast Papi. Prigovorili su mu zbog toga, a njegov odgovor bio
je: „Kako? Kad sam zaposlen oko samoga Krista, mogu li se
brinuti još i za njegova namjesnika?“
Sv. Kamilo, pomozi nam da znamo biti tako ponizni i u svakom
bolesniku pronaći Krista!