Isuse, dok čitam ovo evanđelje toliko imam osjećaj da govoriš upravo o vremenu u kojem mi živimo. Ma da ne kaže se tek tako da je riječ Božja živa, to bi značilo da je ona uvijek aktualna i da se odnosi na svako razdoblje do kraja vremena. Ono što mi posebno odzvanja u ušima je Duh Oca našega koji progovara iz nas – jer se meni toliko puta dogodilo da ni ne znam odakle mi inspiracija za pojedine riječi koje sam u raznim situacijama izrekao. Svjestan sam da to nisu bile moje riječi, nego baš one riječi koje je bilo potrebno da moj sugovornik ili sugovornici čuju i da u pitanju nije moja zasluga već da je Duh progovarao kroz mene i preko mene se proslavio. Zahvalan sam na svim takvim trenucima i milosti koju sam kroz te trenutke primiood tebe.