„Približilo se kraljevstvo nebesko!“
Jesi li svjestan kako je Isus uvijek tebi blizu? I onda kada se moliš, kada ga
slaviš, trebaš, ali i onda kada ga vrijeđaš, niječeš, okrećeš mu leđa… Probaj se
prisjetiti jedne situacije u životu gdje si se osjećao usamljeno, povrijeđeno,
kao da nije bilo nikoga da te utješi. E pa, On je i tada bio uz tebe, udaljen
samo molitvu od tebe. Želim ti da proživiš ovaj dan s Isusom, u vjeri da je On
uz tebe i za tebe!