Uvijek kada čitam odlomke Evanđelja o Marijinoj trudnoći, o zarukama s Josipom i naposljetku o Svetoj Obitelji – srce posebno zaigra. Znati kako je naš Bog došao upravo u obitelj, kako je uzeo ljudsko obličje i kako je došao kao malena beba jedno je veliko čudo. Čudo je zapravo malena riječ naspram toga događaja. Tu se Nebo spušta na Zemlju. Tu Bog, Svemogući Bog, uzima obličje svojih stvorenja te sebi dopušta sići u bijedu naših grijeha. Ali što me tu fascinira? Fascinira me žena preko koje On k nama dolazi. Marija. Dovoljno je samo reći njeno ime. Srce ponovno zaigra. Idite k Mariji, ako želite naći Isusa, naći ćete ga uz Njenu pomoć.