Isuse, čitajući Tvoje ljudsko podrijetlo, primijetila sam kako se o nekim
Tvojim precima govori više puta na drugim mjestima u Bibliji, a o nekima
ništa. Za neke od njih nisam čula nikada osim u ovom dijelu Evanđelja. Znači
li to da su oni bili manje važni? Jesu li bili veći grešnici od ostalih? Samo sam
sigurna da si po njima došao Ti Isuse – Spasitelj svog naroda od grijeha
njegovih. Tvoj je Otac učinio da iskrivljenim crtama bude ispisano Nešto
Savršeno. Hoće li i moj život biti takav? Hoće li na kraju života i moje ime biti
„negdje“ ispisano? Ne znam. Oče neka bude volja Tvoja!