Često mi ponestane vjere. Nađem se u očaju, u grču, gledajući samo u sebe i oslanjajući se samo na ljudske snage. A onda shvatim da sam preslaba da bih kroz životne uspone i padove prolazila sama. No, čitajući evanđelje gdje Josip vjeruje Gospodinu kada mu se anđeo ukaže u snu, vidim primjer bezuvjetne vjere koju Josip ima, vidim poslušnost Bogu i prihvaćanje Božjeg plana za naš život. Vidim ono što meni često fali. Ovaj me dio evanđelja ohrabruje, vraća mi nadu i otvara oči koje su nerijetko zamagljene kojekakvim brigama i svjetovnim užicima. Ma, kako bi samo lakše bilo da makar malo više pogled usmjerim prema Kristu! Da Mu predam svoje poteškoće i dopustim Mu da me svaki dan vodi sve bliže Sebi. I naposlijetku, odvede moj život ondje gdje me čekaju Ljubav i Sloboda.