Zadivljuje pouzdanje Jairovo koje ne gleda na mnoštvo, nego gleda i sluša Milost! Pitanje je pravo, znadem li od kuda mi dolazi pomoć, utjeha i svo dobro? U toj buci svijeta, kako da Ga nađem? I da čujem Njegovu Riječ koja liječi i sigurnost daje… Kada bolest dođe, vjerujem li Mu kada kaže: Ne boj se, samo vjeruj! Dolazi Isus ožalošćenim roditeljima sa svojim učenicima i uđe u sobu gdje je dijete… Bez pogleda željnih senzacija, već su tu oni sa iskrenim srcem i vjerom u grudima, ma koliko malena tada ona bila. I evo Ga… Djeluje svojim dodirom! Zapovijeda smrti da napusti djevojku! Oživljuje, stvara novo, osnažuje srce vjerom, nadom, ljubavlju, slavljenjem! Kako je dobar naš Isus! Kako je moćan i snažan i nježan u svojoj Slavi! Volim i Isusovu brigu kada kaže da se djevojci dade jesti… Nasmijala sam se od dragosti… On pazi na sve u ljubavi…