Ti Isuse, paziš na sve. I na najmanje detalje. Znaš da nam je osim duhovne hrane

potrebna i ona fizička. Zašto da brinem o tim detaljima kada ti brineš? Kao i ljudi u

evanđelju, potrudit ću se potražiti prvo duhovnu hranu, a onda će od tebe doći i ono

materijalno što nam također treba. Ti znaš što nam je sve potrebno i daruješ i više od

toga. Kada se i čini da nema od kuda doći, ti iz ničega stvaraš. Uvijek je tako kada ti se

prepustim, bez iznimke. Pomozi nam svima da ohrabreni primjerima tvoga djelovanja

čeznemo za duhovnom hranom, prepustivši Tebi brigu o materijalnom.