Prvi razred srednje škole. Algebarski izrazi. Ja pred pločom, stojim gledajući u napola riješen zadatak i ne znam što dalje. Profesorica mi govori da se pomaknem korak unatrag. Pa još jedan. Pa još jedan. I tako sve do kraja učionice, kada sam napokon vidjela da je formula na kojoj sam zapela zapravo razlika kvadrata, samo ju nisam prepoznala. Čini mi se da je Isus radio s farizejima kao i moja profesorica sa mnom i zadatkom. Udaljio se od njih kako bi im dao priliku da Ga pogledaju iz daljine, s druge strane obale, da vide da je On taj znak s neba kojeg traže, znak osporavan. Ostavio ih je, ali ne i napustio. Njihove oči su Ga još uvijek mogle naći. Gospodine, kada Te ne budem mogla prepoznati, budi strpljiv sa mnom. Ako me već ne dotakne uzdah Tvoje duše, daj da me dotakne barem pogled na Tebe, s koje god daljine.