Isus djeluje na svoj način koji je u našim očima ponekad neobičan. Tako mi se i ovdje

učinilo čudnim da je utisnuo prsti u uši čovjeka i pljunuvši, dotaknuo se njegova

jezika. Većini je to sigurno i gadljivo. Pitam se zašto je tako učinio kad je On

svemoguć i mogao je samo reći : „Odčepite se i raspetljaj se!“, ali ipak je postupio

drugačije. Zašto baš tako? Dok pokušavam proniknuti zašto je u ovoj situaciji djelovao

tako, a nekad samo kaže riječ, udaljavam se od onog bitnog. Isto je i sa vlastitim

životom. Pitanje zašto se baš to na taj način meni događa zapravo mi muti vid da ne

vidim čuda koja čini, milosti koje dijeli jer se fokusiram na neshvatljivo. On zasigurno

ima razlog koji još ne mogu razumjeti, ali znam da je zbog toga jer nas ljubi i jer nam

želi dobro. On ima plan. Kada budem spremna čuti zašto, tada ću čuti. Do tad mi ostaje

uprijeti pogled u čuda koja svaki dan čini, u milosti kojima me daruje i prepustiti se

njegovu vodstvu.