Prilika je svaki dan, svaki sat i svaku minutu obratiti se Tebi. Zamoliti Te za oproštaj, savjet i mir u srcu. Prilika je, kojoj dopustim da prođe pored mene. No kad i kleknem i sklopim ruke, i kad izgovaram zahvalu i molitvu za jučer, danas i sutra, fali nešto. Fali povjerenja. Vjere da ćeš Ti sve izvesti na pravi put, oprostiti mi grijehe, ozdraviti me i zaštititi. Da mi je Oče i zrno one vjere kao u žene, o kojoj čitamo u ovome

evanđelju. Prilika je svaki dan, svaki sat i svaku minutu da Ti se obratim s vjerom i da vjerujem Tvome planu, a Ti mi pomozi u tome.