Gospodin nas poziva da mu budemo poslušni i da činimo kako nam kaže, te da nije potrebno imati nikakvo materijalno bogatstvo da bismo mu služili.