Isus, koji je moj Spasitelj, po kojemu je sve postalo, krsti se. Otac ga priznaje kao svoga Sina. Isus se krsti i izjednačava s nama, s malenima. Ovo mi je prilika da zamislim svoje krštenje. Ne mogu ga se sjećati, roditelji su me donijeli pred Gospodina i zatražili moje krštenje. To je važan dan u životu vjernika. Obično za važne stvari pamtimo datume, ali ja ovaj nisam zapamtila. No, krštenje je prekrasan dar – dan kada sam postala Božje dijete. Gdje bih bila da nisam primila taj dar? Bih li danas bila ovdje gdje sam sada? Gospodine, ništa od ovoga ne mogu znati, ali sam zahvalna na daru krštenja koji mi je dan, kojim si me uveo u svoju Crkvu i s kojim sam započela svoj put s tobom.