Herod kao da je naslutio duboko u sebi nešto dobro oko Ivana, ali je svejedno
pokleknuo jer “što će drugi reći”.
E moj Učitelju, loš sam ti ja đak. Prečesto kao Herod, ne slušam što mi Ti govoriš, već
me svjetovno povede.
Ali ne želim odustati… Što mogu raditi bolje za put prema vječnosti?
Hoću li onda ja u raj? Znaš, malo se bojim… Tamo će biti slava i sjaj, a ja na niskom
stojim.
Ali ne želim odustati…
Molim te, Gospode, popravi moj sluh da Te bolje čujem i oboružaj moje srce
ustrajnošću da se uvijek odlučim za Tebe!