Poput Herodijade, Sotona uvijek traži načina da uništi nas, stvorene na Božju sliku od Boga. Važno je biti svjestan te činjenice i maknuti se od ljudi koji nas žele udaljiti od Boga ili moliti za njih da uvide i poprave svoje stavove, jer bolan je povratak Gospodinu.