Ukoliko ne dopustimo Gospodinu da djeluje u našem životu, On nas sam neće siliti ni na što. U danima kada sam bio udaljeniji od Boga, krajem srednje škole, Bog me pozivao da se vratim u crkvu preko mojih prijatelja. Sve sam češće upoznavao ljude koji redovito odlaze u crkvu i čitaju Bibliju. Prihvatio sam taj poziv prijatelja kada sam shvatio da me to Bog poziva natrag k sebi.