Vjera da je Bog sa mnom spasila me mnogo puta čak i na banalnim primjerima poput prolaza na ispitu. Misao je to koja me opušta prije ispita i teških situacija, a čini me još radosnijim u dobrim vremenima.