Gospodine, tako često se na moju lađu na moru života spusti oluja i navale valovi. Moja lađa bude nošena valovima. A ti tako mirno spavaš. Tu si, na mojoj lađi. A moje oči vide samo tamu koja se nadvila. Zaboravljam koliko puta, moj Gospodine, si bio moja svjetlost sa svjetionika. Gospodine, daj mi samo milost da strpljivo prihvaćam i razdoblja zatišja, ali i oluje na moru mog života. I kad valovi udare, molim Te, da me izbaviš od straha i da se uzdam u Tebe.