Dok čitam današnje Evanđelje, razmišljam o njivi svog srca, na koju je posijano sjeme Božje. Kakvo je moje srce, ta njiva? Navodnjavam li ju Božjom Riječi? Ili sam je zapustio? Jesam li svjestan da je u mom srcu posijano Božje sjeme s namjerom da i sam postanem sjeme koje će uroditi plodom? Vjerujem li u božansku snagu tog sjemena? Dopuštam li tom sjemenu da rodi?