Današnje nam Evanđelje stavlja naglasak na identitet Isusa Krista. Mnogi su ga slijedili jer su čuli za mnoga ozdravljenja koja je činio. Živimo u vremenu u kojem mnogi govore da vjeruju u Isusa, ali ne vjeruju u Crkvu, što je, samo po sebi, kontradiktorno. Štoviše, ti isti pojedinci objašnjavaju nam katoličanstvo onakvim kakvim ga oni vide, a u tome idu toliko daleko da i potpuno redefiniraju lik Isusa Krista. Prikazuju ga kao nekakvog beskičmenjaka sa ciljem da bi opravdali svoje grijehe. Istina je upravo suprotna – Isus je jasan i kaže: „Tko nije sa mnom, protiv mene je!“ To nije stav beskičmenjaka, to je stav koji je vrlo jasan i odriješit. Nemojmo pokušavati mijenjati Isusa na svoju sliku i priliku nego molimo Gospodina da nam udijeli snage da mi postanemo slika i prilika našeg Gospodina!