Kako je divno kada te netko želi. A još je divnije kada te želi najsavršenije biće u cijelome svemiru – Bog. Dvanaest izabranih. Isusu posebnih. Imali su ono nešto. Baš kao i ti. Nisi ti izabrao njega, već je on izabrao tebe. A dok te izabrao, imenom te prozvao jer –  želi BAŠ tebe. On je za svakoga od nas namijenio određeni zadatak u životu koji mu je vrlo važan i poseban. Vjeruješ li u to?