Danas čitam kako je Isusu dana vlast da otpusti naše grijehe dok smo još prisutni ovdje na Zemlji. Pomalo shvaćam kako nam se ta prilika pruža svakodnevno ako odemo na svetu ispovijed i svećeniku, kao našem posredniku prema Isusu, iskreno priznamo svoje grijehe i za njih se pokajemo. Koliko bi nam svima bilo bolje kad bismo ozbiljnije shvatili tu priliku i češće je koristili, jer kako svaki dan izvršavamo tjelesnu
higijenu, tako bismo se trebali odnositi i prema duhovnoj higijeni i očistiti se od grijeha koji nas stalno udaljavaju od Boga, Njegove ljubavi i dobrote.