Isuse, borim se s tim kako se velike stvari o kojima govoriš ne odnose na mene. Želim da možeš računati sa mnom, ali prečesto mi dolaze misli kako Ti tražiš bolje od mene. Razum zna da me voliš i želiš za svoj plan, no moje kameno srce to ne prihvaća. Dok čitam današnje Evanđelje, razmišljam jesu li i Tvoji učenici u tom trenutku imali ista pitanja kao i ja. Jesu li se bojali da nisu dovoljno dobri za Tebe? Jesu li se plašili povjerenja i odgovornosti koje si im dao? Znam da si im u tim kušnjama davao još više svoje ljubavi. Znam da i meni daješ, ali se još učim primati Tvoje darove. Pomozi mi Oče da prihvatim da sam sposobna s Tobom činiti velike stvari. Daj da mogu prepoznati gdje želiš da idem i kome da Te donosim.