Kazao si Gospodine “Pođite po svem svijetu i propovijedajte evanđelje svemu stvorenju.” I čujem kako i meni to sada govoriš, a jedan dio mene se opire tome jer me strah da te tamo neću pronaći i da ću se izgubiti. Pa se pitam kako da te navješćujem, kako da pričam o tebi u ovome svijetu koji te ne želi upoznati?! Možda kroz poštenje i rad na poslu, kroz osmijeh prolazniku ili pak kroz zagrljaj i utjehu, dobro učenje ili poštivanje roditelja? Gospodine, neka moj život onda bude uvijek ispunjen Tobom i Ljubavi, neka on bude glas tvog evanđelja svem stvorenju. Svaki strah, nesigurnost, nemir, sve ono što me priječi na tom putu ti odagnaj od mene i podari mi milost mudrosti, hrabrosti i razboritosti.